• Jeannie Abert
  • Sushant Chhabria
  • Sjoerd Knibbeler
  • Wawrzyniec Kolbusz
  • Evangelia Kranioti
  • David Magnusson
  • Filippo Patrese
  • Thomas Rousset
  • Polly Tootal
  • Oezden Yorulmaz
Photographers selection 2015
Shortlisted photographers
Jeannie Abert
Sushant Chhabria
Sjoerd Knibbeler
Wawrzyniec Kolbusz
Evangelia Kranioti
David Magnusson
Filippo Patrese
Thomas Rousset
Polly Tootal
Oezden Yorulmaz